Marina Rinaldi Guangzhou Friendship Ds

Details

Huan Shi Road East, 369, Guangzhou, - - Mainland China

Phone (+86) 20 83492021

Opening hours

Sun10:00 AM - 10:00 PM
Mon10:00 AM - 10:00 PM
Tue10:00 AM - 10:00 PM
Wed10:00 AM - 10:00 PM
Thu10:00 AM - 10:00 PM
Fri10:00 AM - 10:00 PM
Sat10:00 AM - 10:00 PM

Services

Marina Rinaldi